SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  Đảng-Đoàn thể RSS

Hội Nghị tập huấn Bảo Hiểm Xã Hội

Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 (gọi tắt là Luật BHXH 2014) là một bước hoàn thiện pháp luật về BHXH góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.
  Tin địa phương

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa phục vụ tốt sản xuất và đời sống nhân dân

TCCS - Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động ngày 01-7-2005 theo quyết định số 161/2004/QĐ-BCN, ngày 06-12-2004, của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, chuyển Điện lực Khánh Hòa thành Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, có nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh điện năng, kinh doanh viễn thông công cộng và một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
  Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nào
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập