SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  Đảng-Đoàn thể RSS

Hội Nghị tập huấn Bảo Hiểm Xã Hội

Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 (gọi tắt là Luật BHXH 2014) là một bước hoàn thiện pháp luật về BHXH góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.
  Tin địa phương

Đánh thức Tiềm năng về năng lượng tái tạo to lớn tại Cam Ranh.

Ở nước ta, với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng về năng lượng mặt trời (NLMT) là rất lớn, đặc biệt ở các vùng miền Trung và miền Nam của đất nước, với số ngày nắng trung bình khoảng 300 ngày/năm và cường độ bức xạ mặt trời trung bình khoảng 5,0kWh/m2/ngày. Trong khi đó, cường độ bức xạ mặt trời lại thấp hơn ở các vùng phía Bắc, ước tính khoảng 4,0kWh/m2/ngày.
  Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nào
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập