Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa mời thầu gói thầu Thùng công tơ composite
21/04/2016 15:24
00:36:38 | 23/02/2016

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa mời thầu gói thầu Thùng công tơ composite thuộc dự án "Công trình SXKD năm 2016" sử dụng nguồn vốn SXKD năm 2016

Số TBMT: 20160203632 - 00                                                                          Ngày đăng tải: 23/02/2016 10:02
Loại thông báo: Thông báo thực                                                                     Lĩnh vực thông báo: Hàng hóa
Hình thức thông báo: Đăng lần đầu
Gói thầu: Thùng công tơ composite (Số báo 32 ngày 23/02/2016)
Thuộc dự án: Công trình SXKD năm 2016
Nguồn vốn SXKD năm 2016
Bên mời thầu: Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )
Thời gian bán HSMT từ 26/02/2016 - 08:00 Đến ngày 07/03/2016 - 02:00
Địa điểm: Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, 11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583.818068; Fax: 0583.8181559
Giá bán: 1.000.000 VND
Thời điểm mở thầu: 07/03/2016 - 02:30
Hồ sơ mời thầu
Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
Số tiền đảm bảo: 20.000.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ: (Hai mươi triệu đồng chẵn./.)
Hình thức đảm bảo: Bằng thư bảo lãnh của 1 ngân hàng hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam
Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thùng công tơ composite phục vụ SXKD năm 2016

Nguồn: muasamcong.mpi.gov.vn
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập