Quản lý và sử dụng cáp treo cột tỉnh Khánh Hòa
22/04/2016 07:38
Ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"
Nội dung như sau: 2464_QD-UBND.PDF
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập