Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
26/04/2013 10:12

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 13/05/2013
  • Ngày đăng ký cuối cùng                   : 15/05/2013
  • Lý do và mục đích                            : Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
  • Tỷ lệ thực hiện                                 : 9%/mệnh giá (900 đồng/cổ phiếu)
  • Thời gian thực hiện                          : 31/05/2013
  • Địa điểm thực hiện                           :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 31/05/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập