Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015
02/11/2015 10:30

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty như sau:

- Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2015 : Tải về
- Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2015 : Tải về
Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập