Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2014
07/11/2014 10:00

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2014 của Công ty như sau:

- Báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2014 :  Tải về
- Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III năm 2014 :  Tải về


Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập