Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC 6 tháng đầu năm 2014
22/08/2014 11:00

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Bán niên soát xét năm 2014 như sau:

- Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty mẹ: Tải về
- Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất: Tải về
- Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC 6 tháng đầu năm 2014: Tải về

Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập