Báo cáo giải trình chậm công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7
13/03/2014 19:38

Thực hiện theo công văn số 312/SGDHCM-NY ngày 07/3/2014 của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về việc nhắc nhở chậm công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 7, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa báo cáo giải trình nội dung chậm công bố thông tin như sau: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập