Thông báo việc điều chỉnh giá mua điện đầu vào của Công ty
26/12/2011 19:59

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá mua điện (đầu vào) của Công ty từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung như sau

Ngày 14/12/2011, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã có quyết định số 5485/QĐ-EVN CPC về việc điều chỉnh giá bán điện quý 4 và cả năm 2011 cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Nội dung điều chỉnh như sau (giá chưa có thuế VAT):

1.       Giá bán điện cả năm 2011:

- Giá giờ cao điểm

:

1.570,0 đ/kwh

- Giá giờ thấp điểm

:

523,3 đ/kwh

- Giá giờ bình thường

:

951,5 đ/kwh

- Giá bán buôn bình quân

:

971,7 đ/kwh

2.       Giá bán điện điều chỉnh trong quý 4 năm 2011:

- Giá giờ cao điểm

:

1.733,3 đ/kwh

- Giá giờ thấp điểm

:

577,8 đ/kwh

- Giá giờ bình thường

:

1.050,5 đ/kwh

- Giá bán buôn bình quân

:

1.084,4 đ/kwh

Theo quyết định số 2636/QĐ-EVN CPC ngày 23/06/2011 về việc giá bán điện năm 2011 của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC), giá bán buôn bình quân của EVNCPC cho KHPC là 941,6 đ/kwh (Giá chưa có thuế VAT).

Như vậy, trong quý 4 năm 2011, giá mua điện (đầu vào) của KHPC từ EVNCPC tăng 15,17% so với giá mua điện tại quyết định số 2636/QĐ-EVN CPC ngày 23/06/2011.

 

 

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập