Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011
19/10/2011 20:02

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu như sau:

Ngày 12/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 865/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011 của Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/10/2011 và 28/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2011

 - Mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2011

 - Tỷ lệ thanh toán: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

 - Thời gian thanh toán : 15/11/2011

 - Địa điểm thực  hiện:

   + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

   + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/11/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

 

Trân trọng thông báo 

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập