Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất quý 2/2011 so với quý 2/2010
01/09/2011 20:03

Ngày 29/8/2011, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã có công văn số 1880/CV-ĐLKH-5 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 2/2011 giảm hơn 10% so với quý 2/2010 trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất. Theo nội dung công văn, tổng lợi nhuận sau thuế quý 2/2011 là 20.659.632.683 đồng, giảm 20,828 tỷ đồng (tương đương giảm 50,2% so với quý 2/2010) là do nguyên nhân:

- Giá mua điện (đầu vào) từ EVNCPC năm 2011 tăng 26,77% so với năm 2010 và áp dụng giá mới từ ngày 01/01/2011. Trong khi đó, giá bán điện (đầu ra) năm 2011, Chính phủ quy định tăng 15,28% so với năm 2010, áp dụng từ ngày 01/3/2011.

- Việc áp dụng biểu giá chi phí tránh được trong mua bán điện năng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (thực hiện theo Quyết định 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo) làm tăng giá mua điện mua ngoài của Công ty. Theo quy định, mùa mưa (giá thấp) được tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/10, mùa khô (giá cao) được tính từ ngày 01/11 đến ngày 30/6 năm sau, nên chi phí mua điện vào mùa khô của Công ty sẽ cao hơn mùa mưa.

Chi tiết xem file đính kèm: Tải về

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo kết quả SXKD hợp nhất quý 2/2011 so với quý 2/2010 cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

 

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập