Thông tin ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ 2016
25/04/2016 20:17

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông  tin của ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 như sau: Tổng công ty Điện lực Miền Trung là cổ đông sở hữu 51,53% vốn điều lệ Công ty đã có công văn đề cử bà Nguyễn Thi Vân tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 được tổ chức vào ngày 28/4/2016.

Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Vân: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập