Thông tin ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
17/04/2015 20:31

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố t hông tin của ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:


Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập