Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC 6 tháng đầu năm 2015
17/08/2015 10:29

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty mẹ: Tải về
- Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất: Tải về
- Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC 6 tháng đầu năm 2015 : Tải về


Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập