Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc hợp tác với nhà đầu tư mới của Công ty CP Thủy điện Sông Chò
07/07/2016 16:43
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Nghị quyết của HĐQT như sau: 

Nghị quyết của HĐQT về việc hợp tác với nhà đầu tư mới để thực hiện dự án thủy điện Sông Chò 2 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò (công ty con), Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giữ nguyên số cổ phần hiện có đã góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chò.

File CBTT đính kèm: Tải về
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập