Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
17/08/2016 16:08

Căn cứ công văn số 5001/EVNCPC-TC&NS ngày 01/8/2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) về việc thôi cử người đại diện quản lý phần vốn và phân bổ lại tỷ lệ đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa,

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) thông báo về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC và phân bổ lại tỷ lệ đại diện phần vốn của EVNCPC tại KHPC từ ngày 01/8/2016 như sau:

1. Ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC, Thành viên HĐQT KHPC thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại KHPC, ông Phạm Sỹ Hùng vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT KHPC.

2. Ông Phan Công Bình - Trưởng Ban kiểm soát nội bộ EVNCPC, Thành viên HĐQT KHPC làm người đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại KHPC với tỷ lệ phần vốn góp là 10% vốn điều lệ.

3. Phân bổ lại tỷ lệ đại diện quản lý phần vốn của EVNCPC tại KHPC như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT KHPC: 31,53% vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KHPC: 10% vốn điều lệ.

            - Ông Phan Công Bình - Trưởng Ban kiểm soát nội bộ EVNCPC, thành viên HĐQT KHPC: 10% vốn điều lệ.

File công bố thông tin: Tải về
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập