Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ trong BCTC 6 tháng đầu năm 2016
19/08/2016 17:40
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ trong BCTC 6 tháng đầu năm 2016 : Tải về
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập