Phát động thi đua vận động khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng năm 2016
08/09/2016 14:15
Nhằm mục tiêu giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường góp phần nâng cao dân trí, tăng cao tính bảo mật trong giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện thuận tiện nhất trong việc thanh toán tiền điện; thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, ngày 22/8/2016, Tổng giám đốc Công ty cùng Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị liên tịch phát động thi đua vận động khách hàng tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

Đối tượng tham gia là tất cả CBCNV trong toàn Công ty. Để có thể triển khai thuận lợi và nhanh chóng, phòng Kinh doanh Công ty làm đầu mối cung cấp cho các Đơn vị “Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động qua ngân hàng” và hướng dẫn CBNV tại các Đơn vị thực hiện cung cấp “Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động qua ngân hàng” cho người thân, bạn bè có tài khoản mở tại một trong các ngân hàng mà Công ty đã ký kết hợp tác và hướng dẫn điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Hiện tại có 11 ngân hàng hợp tác cùng với KHPC trong việc giúp khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, bao gồm: Vietinbank, BIDV, Agribank, Vietcombank, Sacombank, Nam A Bank, HD BANK, Techcombank, MBBank, LienVietPostBank, ABBANK.

Đơn vị tập hợp tất cả các Phiếu đăng ký và tổng hợp “Danh sách CBCNV vận động người thân, bạn bè tham gia thanh toán tiền điện qua ngân hàng” ( theo mẫu quy định). Sau đó, định kỳ ngày 05 hàng tháng, đơn vị gửi file mềm và file scan qua địa chỉ CPC-eOffice chat (phòng Kinh doanh Công ty) có ký tên của lãnh đạo, đóng dấu của đơn vị, kèm theo phiếu đăng ký bản gốc về phòng Kinh doanh Công ty.

Để động viên đồng thời đánh giá và ghi nhận kết quả đạt được tại các đơn vị, Công ty đã đưa ra tiêu chí và mức thưởng cụ thể. Trong đó, đối với cá nhân phải vận động được tối thiểu từ 5 khách hàng trở lên thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng; Đối với tập thể bao gồm khối các Điện lực, Xí nghiệp và khối các Phòng, Ban, Trung tâm phải có tỷ lệ CBCNV đạt tiêu chí cá nhân tối thiểu là từ 40% (đối với khối ĐL, XN) đến 60% (đối với khối Phòng, Ban, Trung tâm) và 100% CBCNV phải vận động được ít nhất 01khách hàng tham gia trong đợt phát động. Mức khen thưởng đối với cá nhân gồm 02 mức thưởng: 500.000 đ/cá nhân (dành cho tốp 20 cá nhân đạt tiêu chí qui định) và 200.000đ/cá nhân (dành cho tốp 100 cá nhân kế tiếp đạt tiêu chí qui định). Mức khen thưởng dành cho tập thể, bao gồm mức thưởng dành cho khối ĐL, XN (xếp nhất : 8.000.000đ, xếp nhì : 6.000.000đ, xếp ba : 4.000.000đ); mức thưởng dành cho khối các Phòng, Ban, Trung tâm (xếp nhất : 4.000.000đ, xếp nhì : 3.000.000đ, xếp ba : 2.000.000đ). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 22/8/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016.

Đây là nguồn động viên, khích lệ cho tất CBCNV toàn Công ty thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Thi đua là yêu nước, mỗi CBCNV hãy thể hiện tình yêu của mình đối với Công ty thông qua những hành động cụ thể, có như vậy Công ty mới đảm bảo tốt thu nhập và các chế độ phúc lợi cho NLĐ ngày một tốt hơn.

Nguyễn Thị Diễm Thuỳ ( ĐL Vĩnh Nguyên)
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập