Quy định treo cáp viễn thông trên cột của EVN
28/03/2016 15:53
Quy định treo cáp viễn thông trên cột của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 889/QĐ-EVN ngày 15/09/2011
Nội dung của quy định: 889-QD-EVN 9-2011.pdf
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập