Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9
11/10/2016 16:48

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 10/10/2016.

Lý do: Thay đổi, cập nhật lại thông tin về chỗ ở hiện tại của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Chỗ ở hiện tại: 36 Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Công văn CBTT và Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 9: Tải về
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập