Hoàn thành chỉ tiêu Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng
28/10/2016 12:18
Nhằm nâng cao kiến thức tin học văn phòng cho tất cả CBCNV thuộc EVNCPC nói chung và Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa nói riêng. Hằng năm, EVNCPC tổ chức kiểm tra kiến thức tin học văn phòng cho tất cả các CBCNV có tài khoản CPC –Office. Việc kiểm tra được tổ chức thành hai đợt.

Đợt thứ nhất, tất cả các CBNCV có tài khoản CPC Office vào chương trình kiểm tra kiến thức tin học văn phòng của EVNCPC để kiểm tra. Kết quả đạt 100%, với 605 tài khoản tham gia.


Giao diện hệ thống kiểm tra tin học văn phòng của EVNCPC

Đợt thứ hai, EVNCPC đã chọn xác suất 20 tài khoản để kiểm tra qua hội nghị truyền hình nhằm đánh giá lại kết quả kiểm tra.


Toàn cảnh của buổi kiểm tra qua hội nghị truyền hình của EVNCPC

Lúc 9h30, ngày 25 tháng 10 năm 2016, tại hội trường tầng 3 Công ty, tất cả các CBNCV có tên trong danh sách đã có mặt đầy đủ. Được sự hỗ trợ của Phòng Công nghệ thông tin về việc kết nối mạng và hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm tra trắc nghiệm. Đúng 10h, các thí sinh bắt đầu thực hiện kiểm tra. Quá trình kiểm tra diễn ra rất nghiêm túc. Kết quả của đợt kiểm tra : có 16/20 thí sinh đạt điểm 10, 4/20 thí sinh đạt điểm 9; điều đó phản ảnh quá trình học tập và chuẩn bị rất nghiêm túc của các thí sinh.

Qua đợt kiểm tra này cho thấy việc kiểm tra kiến thức là cơ hội để các CBNCV của Công ty tự học tập và rèn luyện nâng cao kiến thức tin học văn phòng để phục vụ tốt hơn trong quá trình công tác.

Đặng Nguyên Duy (P10)
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập