Điều chỉnh một số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
01/11/2016 10:24
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa điều chỉnh một số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Báo cáo tài chính Quý 3/2016 theo văn bản đính kèm.
Văn bản điều chỉnh thông tin: Tải về

File Báo cáo tài chính Quý 3/2016 đã điều chỉnh: Tải về
                                                                                                                                                              Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập