Đính chính thông tin trên thuyết minh số 6 phần thuyết minh BCTC riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016
07/09/2016 10:51
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đính chính thông tin trên thuyết minh số 6 phần thuyết minh báo cáo tài chính riêng của Báo cáo tài chính riêng cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 theo văn bản đính kèm.

Văn bản đính chính thông tin: Tải về

File BCTC riêng soát xét đã điều chỉnh: Tải về

   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập