Tổ chức tập huấn chương trình hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - OHSAS 18001:2007
01/11/2016 16:02
Trong các ngày từ 26 đến hết ngày 29/10/2016, phòng An toàn Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest2) đã tổ chức lớp tập huấn chương trình hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (gọi tắc là OHSAS). Tham dự lớp tập huấn gồm các kỹ sư an toàn của 08 Điện lực, 03 Xí nghiệp và các chuyên viên phòng An toàn.Chương trình tập huấn gồm các nội dung: Soát xét xây dựng chương trình đánh giá rủi ro như mức độ nghiêm trọng; tần suất kiểm tra; khả năng xảy ra mối nguy và các biện pháp kiểm soát an toàn tại khối các Điện lực và khối Xí nghiệp; tập huấn chương trình hệ thống quản lý theo ISO 19011 về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, các tiêu chuẩn áp dụng; lý thuyết đánh giá, thực hành đánh giá và các hoạt động sau đánh giá.

Kết thúc chương trình tập huấn, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận khóa tập huấn đào tạo cho các học viên tham gia.

Trần Quốc Luyến
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập