Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
04/11/2016 15:55

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt như sau:
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016: 5% (01 cổ phần nhận được 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/11/2016.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 08/12/2016.


File CBTT Nghị quyết của HĐQT: Tải về
Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập