Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt
09/11/2016 17:21
Ngày 08/11/2016, Trung tâm lưu ký chứng khoán - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:
- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
- Mã chứng khóa: KHP
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2016.
- Lý do và mục đích: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 08/12/2016.
- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình CMND và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2016.

File đính kèm: Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập