Trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra sử dụng điện tại Công ty Điện lực Phú Yên
28/11/2016 10:51
Được biết tại Điện lực Đông Hòa - Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú yên) đã xảy ra tình trạng khách hàng can thiệp vào công tơ điện tử để trộm cắp điện, Tổng Giám đốc Công ty đã cử Đoàn công tác là CBCNV làm công tác KTSDĐ đến Công ty Điện lực Phú Yên để tìm hiểu, đồng thời trao đổi thêm kinh nghiệm trong công tác kiểm tra sử dụng điện.Trong 02 ngày, 18 và 19/11/2016, Đoàn đã làm việc với Phòng KTGSMBĐ -PC Phú yên và Điện lực Đông Hòa. Tại các buổi làm việc, Đoàn đã trao đổi, chia sẻ thêm kinh nghiệm trong công tác KTGSMBĐ và nhất là hiện tượng khách hàng can thiệp vào công tơ điện tử để trộm cắp điện.

Đây là một kinh nghiệm quý để bổ sung kiến thức thực tế cho CBCNV làm công tác KTGSMBĐ của Công ty trong việc kiểm tra phát hiện gian lận sử dụng điện của khách hàng.

Văn Cúc
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập