KHPC triển khai hệ thống Elearning của EVNICT
28/11/2016 11:02
Elearning (E-Learning) là việc sử dụng công nghệ thông tin, máy tính, điện thoại thông minh trong học tập; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: người học theo dõi bài giảng qua mạng (trực tiếp hoặc gián tiếp), e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum)...Điều này đã tạo ra một cuộc cách mạng trong đào tạo với giá thành rẻ, tiết kiệm thời gian, linh hoạt, chủ động trong học tập, khắc phục trở ngại về khoảng cách, hệ thống hóa ...

Tại KHPC, Tổng giám đốc đã chỉ đạo thành lập Tổ triển khai giải pháp Elearning, gồm các thành viên từ các phòng chức năng Công ty và các đơn vị trực thuộc và phân công một Phó Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

Theo đó, ngày 23/11/2016 Công ty đã phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (EVNICT) tổ chức khóa đào tạo về Elearning, chủ đề khóa học là đào tạo giảng viên Elearning, gồm 5 phần chính: Giới thiệu Tổng quan về Elearning; cách thức đăng nhập; quản trị trang cá nhân; quản trị lớp học; quản trị tài nguyên hoạt động của lớp học.


Khóa đào tạo về Elearning tại KHPC

Tổ chức khóa đào Elearning của KHPC là một phần trong kế hoạch triển khai Elearning của Công ty, thông qua khóa học này, các học viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào việc biên soạn bài giảng, bài kiểm tra ... phục vụ Elearning.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thành viên được phân công và sự hỗ trợ của EVNICT, môi trường Elearning sẽ hình thành, hoàn thiện và phát triển tại KHPC.

Huy Thân
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập