Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
06/04/2016 15:04
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

    Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/03/2016

    Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc lúc 8g00 thứ Năm ngày 28/04/2016 (Đón tiếp Cổ đông tham dự từ 7h00 đến 8h00)

    Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai– TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

    Nội dung phiên họp ĐHĐCĐ: xin xem trong nội dung Thư mời đính kèm.

Các tài liệu liên quan:

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016: Tải về

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016: Tải về

3. Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ: Tải về

4. Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tải về

5. Mẫu ủy quyền tập thể: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập