Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
24/03/2014 11:20
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến quý cổ đông của Công ty được biết về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Công ty như sau:

Theo nội dung Nghị quyết số 252/NQ-ĐLKH ngày 24/02/2014 của HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014, Công ty thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội vào ngày 12/3/2014 và dự kiến tổ chức Đại hội vào lúc 08 giờ ngày 18/4/2014 tại Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – Tp Nha Trang – Khánh Hòa.

Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội được tốt hơn. Hội đồng quản trị Công ty đã có nghị quyết số 258/NQ-ĐLKH ngày 24/3/2014 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

1. Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty dự kiến vào lúc 08 giờ ngày 18/4/2014 tại Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – Tp Nha Trang – Khánh Hòa.

Lý do tạm hoãn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và một số công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được thành công.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sẽ được chuyển sang tổ chức trong tháng 6/2014.

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2014 sẽ được Công ty thực hiên lại và thông báo sau.

Trân trọng./.

File đính kèm: Công văn về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập