KHPC - doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2016
02/12/2016 14:20
Ngày 04/11/2016, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Vietstock đồng tổ chức “Lễ ra mắt Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam và công bố kết quả Bình chọn IR năm 2016”


PC Khánh Hòa là Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

Chương trình bình chọn IR 2016 là cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của 639 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 12 tháng (từ 01/07/2015 đến 30/06/2016) được Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Vietstock thực hiện.

Trong hoạt động Quan hệ với Nhà đầu tư (Investor Relations - IR), công bố thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng, thể hiện sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cổ đông mỗi doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) là 1 trong 118 Doanh nghiệp niêm yết (tương ứng với số lượng ít ỏi 18.47 % đơn vị trên thị trường chứng khoán) đáp ứng các quy định về công bố thông tin trong năm 2016.


Thư chúc mừng

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của KHPC trong việc minh bạch và đáp ứng kịp thời về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam - vốn là những yếu tố cơ bản và nền tảng của hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR).

Anh Khôi


   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập