Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty
01/07/2014 08:01
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty như sau: CBTT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty, Nghị quyết chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công tyAnh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập