Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8
04/06/2014 08:05
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 3/06/2014.

Nội dung thay đổi : ông Nguyễn Cao Ký- Tổng giám đốc Công ty là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tập tin đính kèm: CBTT về việc thay đổi Giấy CNĐKDN lần 8Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập