Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty
27/03/2014 08:25
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo đăng ký giao dịch của người có liên quan với ông Nguyễn Thành Cử - Thành viên ban kiểm soát Công ty:

- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kiều Trang: Tải về
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Mộng Trinh: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập