Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
25/10/2013 08:32
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/11/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/11/2013
Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
Thời gian thực hiện : 19/11/2013
Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 19/11/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập