Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
22/10/2013 08:35
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) trên vốn điều lệ lưu hành 400.512.960.000 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2013.
- Thời gian thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức: trong tháng 11/2013.

File Nghị quyết đính kèm: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập