Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kiều Trang - người có liên quan đến cổ đông nội bộ
06/08/2013 08:42
Ngày 18/7/2013, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có nhận thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kiều Trang như sau:

Bà Nguyễn Thị Kiều Trang là em ruột của ông Nguyễn Thành Cử - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu: 24.012 cổ phiếu KHP, đăng ký bán 5.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh để giải quyết việc gia đình.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 23/7/2013 đến ngày 21/8/2013.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.012 cổ phiếu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập