Công ty CP Điện lực Khánh Hòa công bố Bản cáo bạch phát hành thêm cổ phiếu
28/11/2009 11:21
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa công bố bản cáo bạch phát hành thêm cổ phiếu cho các nhà đầu tư và cổ đông của Công ty được biết:

BanCaoBach_KHP_PHT.pdf

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập