Hơn 18 tỷ đồng làm lợi từ nỗ lực phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất trong quý 4.2016
06/12/2016 09:12
Ngày 30/11/2016 vừa qua, Hội đồng sáng kiến Công ty đã tiến hành họp xét duyệt các giải pháp đăng ký sáng kiến quý 4/2016. Kết quả có 08 trên tổng số 35 giải pháp đăng ký đã được công nhận sáng kiến với số tiền làm lợi 18.806 triệu đồng và tổng số tiền thưởng là 39,5 triệu đồng.

Trong số 08 giải pháp được công nhận sáng kiến, nổi bật có sáng kiến về “Tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho dự án thay MBA lạc hậu kỹ thuật, vận hành lâu năm bằng MBA Amorphous và tổ chức triển khai thực hiện dự án để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng” nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Lâm (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Cao Ký (TGĐ), Đỗ Thanh Sơn (P.TGĐ), Thái Quốc Hưng (P4), với giá trị làm lợi trên 18 tỷ đồng.

Ngoài giải pháp trên, có 04 giải pháp cũng được Hội đồng đánh giá cao, mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD cho các đơn vị cũng như Công ty như: Sáng kiến “Cải tạo máy thử dây an toàn hiện có (loại T55) để thử ty leo trụ theo QT 22-CPC” nhóm tác giả: Phạm Ngọc Quang, Lê Long Việt (ĐL Cam Lâm); sáng kiến: “Xây dựng tiện ích Kiểm soát tổn thất bằng đồ thị và báo cáo tổn thất lũy kế, áp dụng trong Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa” nhóm tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Chí Diễu (Phòng Kinh doanh và Thái Quốc Hưng (Phòng Kỹ Thuật); sáng kiến “Chuyển đổi hình thức viết hóa đơn mắc dây đặt điện từ thủ công sang tự in hóa đơn” nhóm tác giả Lê Thị Huệ, Trần Thị Triều Linh (Phòng Kế toán) và Nguyễn Trung Hiếu (Phòng Kinh doanh).

Như vậy là trong năm 2016, toàn Công ty đã có 36 giải pháp được công nhận sáng kiến với giá trị làm lợi trên 22,4 tỷ đồng và số tiền được trích thưởng là 140,4 triệu đồng.

Lê Văn Huỳnh
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập