Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
04/03/2016 16:35

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo về việc thay đổi "Người được ủy quyền công bố thông tin" như sau:

Ngày 04/3/2016, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã có Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 490/ĐLKH-TKCT ủy quyền cho ông Lê Anh Khôi - Thư ký Công ty làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày 07/3/2016.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập