Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông tin về việc EVNCPC điều chỉnh giá bán điện năm 2016 cho Công ty
09/12/2016 09:49
Ngày 08/12/2016, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã có quyết định số 8689/QĐ-EVN CPC về việc điều chỉnh giá bán điện năm 2016 cho Công ty với các nội dung sau:
1. Phê duyệt giá bán điện điều chỉnh năm 2016 giữa Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa để thỏa thuận hợp đồng mua bán điện (giá chưa có thuế VAT), như sau:
- Giá giờ cao điểm:
+ Giá giờ cao điểm các tháng 1,2,3,10,11,12: 2.271,7 đ/kWh.
+ Giá giờ cao điểm các tháng 4,5,6               : 2.381,9 đ/kWh.
+ Giá giờ cao điểm các tháng 7,8,9               : 2.147,7 đ/kWh.
- Giá giờ thấp điểm                                       :    757,2 đ/kWh.
- Giá giờ bình thường                                    : 1.376,8 đ/kWh.
- Giá bán bình quân                                      : 1.424,5 đ/kWh.
2. Mức giá trên được áp dụng từ ngày 01/01/2016.
3. Lợi nhuận định mức (lợi nhuận sau thuế 1% vốn điều lệ) để tính giá điện: 5.327 triệu đồng.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 8689/QĐ-EVN CPC: Tải về 

Công ty thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.
Trân trọng.

                                                                                                            Anh Khôi   
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập