Duy trì và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghề- Thi nâng bậc
22/12/2016 10:28
Bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc là công tác được triển khai định kỳ hàng năm tại KHPC, mục đích nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho công nhân, tổ chức kỳ thi nâng bậc – là cơ hội cho các công nhân chứng tỏ năng lực bản thân. Thông qua kết quả thi, Công ty công nhận, nâng bậc cho công nhân đạt yêu cầu, các đơn vị sử dụng, phân công công việc phù hợp với khả năng công nhân phát huy hiệu quả trong công việc, kỳ thi cũng là dịp để công nhân các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, là nguồn thông tin để các đơn vị chuyên môn có kế hoạch bồi huấn thêm kiến thức, kỹ năng nghề cho công nhân.

Trong năm 2016, Công ty đã xây dựng được hiện trường để đào tạo nghề, thi thực hành khang trang; soát xét ban hành Tiêu chuẩn cấp bậc CNKT đối với 15 nghề, làm cơ sở cho công tác BDN, ra đề thi, đánh giá năng lực công nhân.

Công tác tổ chức, triển khai đã được tổ chức kỹ lưỡng, gồm các bước: Công nhân đăng ký BDN-TNB; đơn vị xét duyệt; Công ty phê duyệt; lập lịch BDN, phân công CBCNV lên lớp BDN; xây dựng bộ đề thi- đáp án, phiếu chấm thi; tổ chức TGB, TNB; chấm thi.

Một số hình ảnh về kỳ thi nâng bậc năm 2016


Buổi thi lý thuyết của các nhân viên khối nghề kinh doanh điện năng


Bài thi thực hành của các công nhân nghề Quản lý sửa chữa đường dây và trạm


Bài thi thực hành của công nhân nghề Quản lý, vận hành đường dây 110 kV

Ngày 10/10/2016 và ngày 14/12/2016 Công ty đã thông báo kết quả thi lý thuyết, kết quả thi thực hành – Kỳ thi nâng bậc năm 2016, tổng cộng có 112 công nhân đạt yêu cầu và được nâng bậc trong tổng số 145 công nhân dự thi.

Trên cơ sở tổ chức công bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc lần này, Công ty sẽ tiếp tục xem xét, cải tiến để công tác này thực hiện tốt hơn trong năm 2017./.

Huy Thân
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập