Nghị quyết của HĐQT về việc tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty
22/12/2016 13:19
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Nghị quyết về việc tăng mức ủy quyền vay vốn ngắn hạn cho Tổng Giám đốc Công ty như sau:
HĐQT thống nhất việc tăng mức ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngắn hạn từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để bổ sung vốn lưu động, thanh toán tiền điện cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung.
Giao ông Tổng giám đốc Công ty đàm phán với các Ngân hàng để vay vốn với lãi suất ưu đãi, đảm bảo chi phí lãi vay thấp nhất cho Công ty.
File nội dung CBTT: Tải về

Công ty thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

Anh Khôi

   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập