UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2016 của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
19/01/2017 08:18
Ngày 18/01/2017, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 406/UBCK-GSĐC về việc thời gian nộp BCTC quý 4/2016 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:
        UBCKNN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa được tạm hoãn công bố thông tin BCTC quý 4/2016 của Công ty đến ngày 25/01/2017 theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

        Nội dung chi tiết của văn bản: Tải về

        Công ty thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biêt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập