Đảng viên PC Khánh Hòa học tập, quán triệt NQ HN lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII và những ND cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.
23/01/2017 09:26
Ngày 18/01/2018 tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú, Nha Trang, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Hội nghị được tổ chức làm 2 buổi, sáng và chiều dành cho hơn 2.700 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, trong đó có hơn 160 đảng viên trực thuộc Đảng bộ công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa về tham dự.


Tại hội nghị, báo cáo viên Nguyễn Phước Bửu Sơn – Trưởng phòng Khoa giáo,Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa đã truyền đạt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau khi được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và học tập tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Bác, cácđảng viên sẽ nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn công tác và tu dưỡng thêm đạo đức, lối sống để phấn đấu trở thành người Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Niệm
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập