Báo cáo giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 4/2016 lỗ 24,5 tỷ đồng so với Quý 4/2015 lãi 38,8 tỷ đồng
24/01/2017 15:24
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố nội dung giải trình nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế Quý 4/2016 lỗ 24,5 tỷ đồng so với Quý 4/2015 lãi 38,8 tỷ đồng như sau: Báo cáo giải trình


Công ty thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

                                                                                                    Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập