Trung tâm Môi trường Toàn cầu Nhật Bản kiểm tra dự án JCM
02/03/2017 14:00
Ngày 22/02/2017, đoàn công tác của Nhật Bản gồm Trung tâm Môi trường Toàn cầu (GEC) và Công ty tư vấn Yuko Keiso đã đến làm việc tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) về việc kiểm tra công tác lắp đặt máy biến áp Amorphous giai đoạn 1 năm 2016 của dự án JCM. GEC là đơn vị đại diện cho Bộ Môi trường Nhật Bản kiểm tra công tác thực hiện dự án JCM lần cuối trước khi chuyển tiền tài trợ cho KHPC.


GEC và Công ty Yuko Keiso làm việc với Lãnh đạo KHPC

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Nhật Bản đã kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ tại Công ty và kiểm tra xác suất tại hiện trường ở một số Điện lực Ninh Hòa, Diên Khánh - Khánh Vĩnh, Trung tâm Nha Trang và Vĩnh Nguyên để đánh giá công tác thực hiện dự án tại KHPC.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác Nhật Bản đã đánh giá cao việc hoàn thành dự án JCM đúng tiến độ của KHPC và các yêu cầu khác của dự án mặc dù tại thời điểm triển khai thực hiện công tác thi công lắp đặt MBA thời tiết mưa gió kéo dài gây ra lũ lụt lớn tại Khánh Hòa nói riêng và cả khu vực miền Trung nói chung. Sau khi kiểm tra lần này, GEC sẽ báo cáo lên Bộ Môi trường Nhật Bản để hoàn tất các thủ tục chuyển tiền tài trợ giai đoạn 1 năm 2016 của dự án JCM cho KHPC vào khoảng tháng 6/2017.


GEC và Công ty Yuko Keiso kiểm tra hiện trường lắp đặt MBA Amorphous

Hiện nay Công ty đang triển khai thực hiện giai đoạn 2 năm 2017 của dự án JCM với số lượng lắp đặt 305 MBA Amorphous, đã thực hiện xong công tác lập hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và đang triển khai công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị cho công trình.

Quốc Hưng – Xuân Thu
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập