Đóng điện thành công 2 xuất tuyến TA 484,485 thuộc trạm 11OkV Mã Vòng, góp phần nâng cao năng lực CCĐ cho KV Trung tâm TP Nha Trang
07/03/2017 10:41
Khu vực Trung tâm thành phố Nha Trang (TTNT) chủ yếu được cấp nguồn từ trạm biến áp 110kV Mã Vòng với 02 MBA có công suất 2x63MVA -110/35/22kV. Trong thời gian vừa qua, tình trạng mang tải của các xuất tuyến trung áp thuộc khu vực TTNT luôn ở mức cao. Để khai thác hiệu quả công suất của trạm và đáp ứng sự tăng trưởng phụ tải, đồng thời giảm tải cho các xuất tuyến 471, 472, 477, 478/E27, tạo mạch vòng liên lạc giữa các tuyến trung áp, nâng cao năng lực cấp điện cho khu vực Trung tâm Nha trang và khu vực lân cận.

Thi công san tải tuyến 471, 477/E27 sang tuyến 484/E27

Ngày 19/01/2017 Công ty đã tổ chức đóng điện xung kích thành công 04 đoạn cáp ngầm thuộc 02 xuất tuyến 484, 485/E27, tiếp đó Công ty tiến hành so pha để xác định đồng vị pha giữa tuyến 484/E27 và tuyến 477/E27, giữa tuyến 485/E27 và tuyến 478/E27, tuyến 477/E27 và tuyến 471/E27, tuyến 478/E27 và tuyến 472/E27. Đến ngày 05/03/2017, Công ty đã tiến hành đảo lèo, san tải từ xuất tuyến 477, 471/E27 sang tuyến 484/E27 và từ xuất tuyến 478, 472/E27 sang tuyến 485/E27, hoàn thành việc đóng điện đưa 02 xuất tuyến 484, 485/E27 vào vận hành.

Thi công san tải tuyến 472, 478/E27 sang tuyến 485/E27

Việc đóng điện đưa vào vận hành 02 xuất tuyến trung áp 484, 485/E27 cấp điện cho khu vực Trung tâm Thành Phố Nha Trang đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, hình thành mạch vòng liên lạc giữa các tuyến trung áp. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Ngành điện nói chung và của PC Khánh Hòa nói riêng trong giai đoạn 2016-2020.


Nguyễn Hồng Trường
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập