THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN MIỀN WEBSITE VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
15/03/2017 19:28
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo việc thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email của Công ty như sau:

Nội dung

Trước thay đổi

Sau thay đổi

Tên miền Website

http://www.khpc.com.vn

https://pckhanhhoa.cpc.vn

Email

info@khpc.com.vn

pckhanhhoa@cpc.vnThời gian thay đổi kể từ ngày 15/03/2017

File công bố thông tin: Tải về

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo cho các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập