Báo cáo UBCKNN về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Tonkin
04/01/2016 11:35

Ngày 04/01/2016, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã báo cáo UBCKNN, theo quy định đối với thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, về việc Công ty đã chuyển nhượng 750.000 cổ phần tại Công ty CP Chứng khoán Tonkin kể từ ngày 30/12/2015 (văn bản đính kèm).

Công ty xin thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.
Trân trọng ./.

Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập